کوچک کردن سینه ها

کوچک کردن سینه ها

یکی از مهمترین دغدغه خاطر خانم هایی است که مشکل بزرگی سینه ها را دارند .اغلب خانم ها در ایام نوجوانی دارای سینه های کوچک و متوسطی هستند و همیشه در گیری فکری آنها رسیدن به سینه های بزرگ است غافل از اینکه بعد از ازدواج کردن و طی ایام شیر دهی با معضل و مشکل دیگری روبرو میشوند که آنهم بزرگی و سنگینی بیش از حد سینه است.

 

این مشکل اغلب باعث ایجاد افتادگی سینه ها میشود و حتی کشیدگی پوست بالای سینه هم میتواند باعث ایجاد ترک های پوستی سفید رنگ بالای سینه شود.  اغلب بانوان از بعد از ایام شیردهی سعی میکنند با استفاده از روش های مختلفی به کوچک کردن سینه بپردازند اما در بعضی مواقع حجم و افتادگی سینه زیاد است که فقط راه درمان عمل جراحی است .

 

با استفاده از روش های ترکیبی لیزر های پیشرفته و هوشمند و طی زمان مناسب چند ماهه به آرامی هم حجم سینه ها کم شده و هم پوست سینه ها سفت تر میشود که میتوانیم به زیبایی در حد معقول و قابل انتظاری برسیم.