اصلاح فرم بيني با فيلر

رفع قوز بینی کم تا متوسط ،بالا کشیدن نوک بینی ،رفع ناصافی بینی ،از بین بردن غیرقرینگی در بینی رفع تورفتگی بینی ،کوچک کردن بینی با تزریق فیلر در گونها در صورتي حجم صورت و آناتومي چهره به پزشك احازه بدهد وانجام اصلاحات لازم در بینی برای افرادی که جراحی بینی انجام داده اند مثل زماني كه آثار بخيه فرو رفتگي ايجاد كرده است بلندتر کردن پل بینی تو رفته در افراد با بینی کوتاه ،همه موارد از طريق تزريق فيلر امكان پذير است و نيازي به جراحي نيست