تصویر: تزریق ژل لب طبیعی
تزریق ژل لب طبیعی

تزریق ژل لب طبیعی Natural lip gel injection

تصویر: اصلاح فرم بینی با تزریق ژل
اصلاح فرم بینی با تزریق ژل

اصلاح فرم بيني با فيلر رفع قوز بینی کم تا متوسط ،بالا کشیدن نوک بینی ،رفع ناصافی بینی ،از بین بردن غیرقرینگی در بینی رفع تورفتگی بینی ،کوچک کردن بینی با تزریق فیلر در گونها در صورتي حجم صورت...

تصویر: زاویه سازی فک
زاویه سازی فک

زاويه سازي فك يكي از مد هاي زيبايي دنيا داشتن يك فك v شكل است كه اين روش از راه هاي متنوعي امكان پذير است راه هاي تهاجمي مثل جراحي فك و يا اضافه كردن پروتز چانه و يا...