درمان تعریق کف دست

برای درمان تعریق کف دست بهترین و موثرترین روش استفاده از بوتاکس است که طی یک هفته به نتایج عالی میرسیم و حدود 4 الی 6 ماه ماندگاری دارد.

این کار باید چندین بار تکرار شود تا آرام آرام میزان تعریق کف دست کم بشود .البته باید حتما پزشک برای هر بیمار متناسب با شدت تعریق کف دست مقدار مناسب را تزریق کنند

درصورتیکه مقدار بیشتر از حد نرمال تزریق شود باعث ایجاد حالت فلجی خفیف تا متوسط عظلات کف دست میشود که برای انجام کارهای ظریف مثل تایپ مطالب

کمی مشکل پیدا میشود .ولی اگر مقدار خوبی تزریق شود اثرات عالی دارد .

 

 

همچنین برای درمان تعریق زیر بغل هم میتوانیم از تزریق بوتاکس استفاده کنیم که باعث کاهش بسیار شدید تعریق زیر بغل میشود .

 

 

درمان تعریق کف دست