ليفت با نخ

بطور طبيعي رشته هاي كلاژن و الاستين پوست شبيه به داربست هايي هستن كه باعث بالا ايستادن يعني ليفت و استحكام و پايداري پوست ما ميشوند
بر اثر رژيم هاي غذايي نا مناسب كاهش چربي و آب بافت مياني پوست و عدم توليد كلاژن با بالا رفتن سن و گاهي حالت هاي روحي مطظرب و پر استرس باعث فرسودگي اين رشته هاي كلاژني و تخريب دار بست طبيعي پوست ميشود
در روش ليفت با نخ ،نخ هايي كه با بدن ما سازگار و قابل جذب هستند وارد بافت مياني ميشوند در طول نخ ها خارهاي بسيار ريزي شبيه پاي حشرات طراحي شده كه به بافت پوست گير ميكنند و با كشيد نخ توسط پزشك پوست نيز كشيده ميشود و ظاهري جوانتر و ليفت شده پيدا ميكند اين نخ ها به مرور جذب ميشوند ولي مسيري كه با نخ در گير شده است توليد كلاژن و الاستين كرده و سبب استحكام پوست شده است