شفاف کردن صورت

پوست صورت و بدن افراد متناسب با ژنتیک و عوامل محیطی به رنگهای مختلفی دیده میشود که طبق یک تقسیم بندی کلی به شش گروه تقسیم میشود که سفید ترین و شفاف ترین پوست گروه یک است و افراد سیاه پوست کامل جزء گروه شش قرار میگیرند.

در لایه سطحی پوست سلولهایی وجود دارند که مسئول تولید ماده رنگی پوست هستند و ملانوسیت نام دارند،هرچه میزان تولید این ماده رنگی بیشتر باشد پوست تیره تر است، این ماده رنگی مسئول محافظت لایه های عمقی پوست از اثرات مخرب اشعه فرابنفش نور خورشید است به همین دلیل افرادی که در مناطق گرم زندگی میکنند که میزان تابش نور خورشید زیادتر است،پوست تیره تری دارند.

همچنین با استفاده از تابش نورهای مصنوعی مثل سولاریوم هم میتوانیم این سلولهای تولید کننده رنگدانه را فعال کرده و باعث تولید مقدار بیشتری از رنگدانه پوست بشویم،که در اصطلاح عامیانه بنام برنزه کردن پوست معروف است .

 

اگر این تیره شدن پوست به عنوان یک روش دفاعی در مقابل حجم زیادنور وارد شده به پوست باشد ، طبیعی بوده و مشکلی نداریماما مشکل زمانی رخ میدهد که تنظیم فعالیت این سلولهای تولیدکننده رنگدانه (ملانوسیت ها)بهم میخورد و مقدار بیشتری رنگدانه تولیدمیشود در حالیکه نیاز نیست و در واقع تولید غیر طبیعی است.

 

مواد رنگدانه تولید شده بصورت قطرات ریز چسبنده بهم در لایه های سطحی پوست متراکم میشوند که بحالت سایه بان مانع ورود نور به لایه های عمقی پوست بشوند وقتی میزان تراکم این رنگدانه ها زیاد باشد با چشم معمولی هم دیده میشود که در این حالته یک لک تیره مشخص و واضح خودنمایی میکند،اما اگر پراکندگی این رنگدانه ها در سطح پوست زیاد باشد و بصورت مجتمع و خاص در یک نقطه متمرکز نباشند بصورت کدورت و تیرگی منتشر وسبک در سطح پوست دیده میشود.

 

برای رفع تیرگی های مشخص و موضعی یا سراسری سطح صورت درمانهای مختلفی وجود دارد که شامل

استفاده از لیزرهای پیشرفته

مزوتراپی شفاف کننده پوست

کرم های ضد لک قوی

میکرودرم

میکرونیدلینگ