برای درمان خط خنده

میتوان از دو روش کلی استفاده کرد.

اول تزریق ژل که بصورت سریع و ایمن و بدون درد انجام میشود و فضای حفره ایجاد شده در زیر لایه خط خنده را با تزریق ژل پر کرد.

در این روش کار سریع است و افراد همان روز تغییرات را مشاهده میکنند و حداکثر بعد از یک ماه بطور کامل تثبیت میشود.

 

روش دوم : با استفاده از لیزر های  فوق پیشرفته جوانساز انجام میشود و این کار کاملا طبیعی ، ایمن ، بدون خونریزی  است ولی فقط

مدت زمانی حدود سه الی پنج ماه زمان نیاز دارد که ترمیم چروک پوست انجام شود .

 

البته برای درمان خط خنده و نتیجه گیری بهتر از روش های مزوتراپی بدون درد ، کرم های کلاژن ساز و مولتی ویتامین ها هم کمک گرفته میشود .