چروك پيشاني

خطوط افقي و موازي كه در قسمت بالاي پيشاني هنگام بالا كشيدن ابروها و جمع كردن عضلات پيشاني ايجاد ميشوند درست مثل زماني كه جواب نه و علامت منفي را ميخواهيم نشان دهيم گاهي اونقدر تو عادات رفتاري اين حركت را زياد انجام داده ايم كه در اثر بالا رفتن سن و يا خشكي و افتادگي پوست ،اين خطوط ثابت و ماندگار ميشوند و پيشاني ما را با خطوطي به شكل راه راه نشان ميدهد
اگر هنگام بالا كشيدن ابروها اين خطوط را مشاهده ميكنيد اجازه ندهيد عميق و ماندگار شوند و باكمك يك پزشك زيبايي براي خودتون پوست صاف و شفاف بسازيد