تزریق چربی

تزریق چربی

تزريق چربي شامل انتقال سلول هاي چربي از نواحي مانند شكم و پهلو و كناره ران به نقاطي از صورت كه تحليل رفته است و حجم از دست داده و يا نواحي از بدن مثل سينه يا باسن
در اين روش ريسك عفونت خيلي پايين است زيرا از بدن خود فرد ماده حجم دهنده گرفته شده اما اين روش خود نوعي پيوند به حساب ميايد كه نتايج به پذيرفتن منطقه هدف نيز وابسته است
گاهي تزريق چربي بعد از مشاوره و انتخاب پزشك راه مناسبي براي زيبايي و جوانسازي است