روشی بی خطر و سریع برای درمان کبودی زیر چشم وجوانسازی پوست
کربوکسی نام علمی گاز دی اکسید کربن (CO۲) بوده و در کربوکسی تراپی گاز CO۲ زیر پوست تزریق میشود . بدن این مورد را به عنوان کمبود اکسیژن تلقی می کند و جریان خون در این منطقه افزایش می یابد و این افزایش گردش خون سبب رسیدن مواد مغذی به این منطقه می شود و ترمیم سلولی اتفاق می افتد
در واقع از مکانیزم طبیعی خود بدن در این روش استفاده میکنیم فقط سرعت واکنش را بالا میبریم
کربوکسی تراپی برای درمان سلولیت نیز کاربرد دارد
سلولیت ها نقاطی هستند که بصورت جزیره های چربی زیر پوست ایجاد میشوند این نواحی ارتباط و خونرسانی منقطع یا ضعیف دارند و از زنجیره غذایی و خون رسانی بدن جدا افتاده اند با روش کربوکسی میتوان ارتباط خون رسانی و اکسیژن را دوباره ترمیم کرد