بهترین بوتاکس

این یکی از مهمترین سئوالاتی است که در دهن اغلب افرادی که میخواهند بوتاکس بزنند ایجاد میشود که واقعا بهترین بوتاکس چه مارکی است ؟

در واقع در ایران بوتاکس های چینی تحت نام بوتاکس کانادایی برای افراد تزریق میشود که تقریبا درصد زیادی از بوتاکسهای تزریقی در ایران را پوشش میدهد واز کیفیت پایینی بهره میبرند

 

از طرفی بوتاکس دیسپورت ، زئومین ، مصپورت ، دیستون جزء بوتاکس های با کیفیت محسوب میشوند

 

افتادگي پلک بعد از بوتاکس

تصویر: بوتاکس
بوتاکس

بوتاکس تزریق بوتاکس صورت این کلمه برای خیلی از افراد آشنا است و احتمالا بعضی از افراد یک بار تزریق آن را امتحان کرده اند ولی هنوز اطلاعات کافی از آن ندارند  پس بهتر است با دقت این مطالب را...