برداشت خال و زگیل و سایر ضایعات پوستی با دستگاه فوق پیشرفته فولکان بدون درد و بدون برجا ماندن اثر آنهاست.  از همه مهمتر اینکه بعد از خال برداری هیچگونه فرورفتگی یا گوشت اضافه ایجاد نمیشود.

تشخیص اینکه این ضایعات خطرناک و بدخیم هستند یا خیر خیلی مهم است و در صورت مشکوک بودن به این موارد حتما باید با استفاده از امکانات تشخیصی پاتولوژیک تعیین تکلیف بشود .

برای برداشت خال و زگیل نکته مهم دیگر ارزیابی میزان عمق آنهاست که اگر خیلی عمیق باشند حتما باید طی چند جلسه عمل خالبرداری انجام بشود.

 

بعضی از خالها حالت مسطح دارند که برخلاف نظر افراد ، اتفاقا برداشتن این خالها خیلی سخت تر و نیاز به دقت بیشتری دارد . چون تعیین میزان عمق ریشه این خالها کمی سخت است .

 

بعد از برداشت خال به مدت 14 الی 21 روز باید از کرمهای ترمیم کننده خوب استفاده بشود و روی آن حتما تا 40 روز کرم ضد آفتاب غیر رنگی زده شود همچنین تا 40 روز اصلا نباید روی محل خالبرداری مواد آرایشی رنگدانه دار زده شود چون احتمال ایجاد لک وجود دارد .