تزریق بوتاکس صورت

برای انجام کار تزریق بوتاکس از سرنگ های انسولین جهت تزریق دقیق تر بوتاکس استفاده میشود .

سرنگ های تزریق انسولین دارای درجه های کوچکی است که 1 میلی متر را به 10 قسمت بزرگ و هر قسمت بزرگ دارای 5 قسمت کوچک است.

هنگام تزریق بوتاکس مطابق با قدرت عضلانی افراد تعداد خطوط مختلف برای تزریق در نظر گرفته میشود مثلا برای ناحیه خط اخم تعداد 5 خط در ناحیه وسط تزریق بوتاکس انجام می شود.

تزریق بوتاکس صورت

بوتاکس

حال اگر عضله پیشانی و خط اخم یک نفر ضعیف بود 4 خط کوچک از روی سرنگ انسولین تزریق میشود و اگر عضله قوی بود 6 یا 7 خط تزریق می شود. متناسب با سن افراد و قدرت عضلانی افراد مقدار خط مورد نظر جهت تزریق به تجربه به دست می آید.

البته بهتر است مقدار بوتاکس تزریق شده را در پرونده بیمار ثبت نمایید تا برای تزریق دفعه بعد مقایسه نمایید.

زمان بوتاکس

 

بوتاکس

قیمت بوتاکس

هزینه بوتاکس

بوتاکس پیشانی