برداشتن خال، زگیل، میخچه

برداشت خال و زگیل و سایر ضایعات پوستی با دستگاه فوق پیشرفته فولکان بدون درد و بدون برجا ماندن اثر آنهاست.  از همه مهمتر اینکه بعد از خال برداری هیچگونه فرورفتگی یا گوشت اضافه ایجاد نمیشود. تشخیص اینکه این ضایعات خطرناک و بدخیم هستند یا خیر خیلی مهم است و در صورت مشکوک بودن به […]

زوائد پوستی یا پاپول های گوشتی SKIN TAG

زوائد پوستی : SKIN TAG زوائد پوستی، پاپولهای گوشتی شایعی هستند که در چین های پوستی دیده میشوند. این ضایعات تومرهای خوش خیم پوست هستند که در حدود 25% از بالغین (چه زن، چه مرد) مشاهده میشوند. این ضایعات قبل از 30 سالگی نادر هستند ولی پس از این سن شایع میشوند. در زنان شایعتر است. در […]