مراقبتهای بعد از تزریق بوتاکس

  • لطفا تا ۷ ساعت پس از تزریق نخوابید.
  • تا چند ساعت از کمپرس سرد استفاده کنید.
  • تا ۲۴ ساعت پس از تزریق استحمام نفرمایید و همچنین از نوشیدنی های داغ پرهیز کنید.
  • تا ۴ ساعت در معرض حرارت قرار نگیرید. لذا بهتر است تا چند ساعت از دوش گرفتن و سونا اجتناب نمائید.
  • چند ساعت ماساژ دادن ناحیه تزریق ممنوع است امّا شکلک در آوردن و اخم کردن و ابرو بالا انداختن نتیجۀ بهتری را بدنبال خواهد داشت.
  • تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از خم کردن سر به پایین پرهیز کنید.
  • تا ۷۲ ساعت پس از تزریق از ماساژ محل تزریق و همچنین انجام کارهای سنگین و هر نوع ورزشی خوداری بفرمایید.
  • سه روز قبل و بعد از تزریق ازمصرف قرصهای آسپرین و وارفارین خودداری فرمایید.

امیدواریم با در نظر گرفتن این نکات و اقدامات پس از تزریق botox روند درمانی شما به نحو مطلوبی ادامه یاید.بوتاکس