لیفت سینه

بالاکشیدن سینه ها

تعداد زیادی از بانوان بعد از ایام شیر دهی بواسطه بزرگ و سنگین شدن سینه ها دچار شلی و افتادگی سینه ها میشوند در مواردی هم دیده میشود دختران جوانی هستند که حجم سینه آنها خیلی زیاد و بزرگ نیست ولی پوست سینه آنها شل و دچار افتادگی سینه هستند و بالاکشیدن سینه ها برایشان جزء اولویت های اصلی زیبایی محسوب میگردد.

 

برای بالاکشیدن سینه ها بصورت طبیعی و بدون جراحی باید ابتدا پوست نواحی مختلف سینه ها را سفت کرده و آرام آرام اقدام به لیفت و بالا کشیدن سینه ها نمود.

 

تعیین میزان شلی و افتادگی سینه ها و بررسی میزان حجم سینه ها جهت رسیدن به نتیجه مطلوب خیلی مهم است مثلا اگر سینه ها علاوه بر افتادگی دارای حجم زیاد و سنگین باشد اولویت با کوچک کردن سینه ها و کم کردن سایز سینه ها است و بعد از آن لیفت و سفت کردن سینه ها مدنظر است.

 

انجام تمام این مراحل با روش های طبیعی و بدون جراحی کمی زمان بر است که حدود 3 الی 4 ماه طول میکشد ولی به ایمن بودن و طبیعی بودنش ارزش دارد.