بوتاکس خط خنده : عضلات ناحیه گونه در هنگام خنده با ایجاد انقباض باعث ایجاد یک خط در کنار خارجی بینی میشود که به خط خنده مشهور است. این خط به مرور زمان با افزایش قدرت عضلات ناحیه گونه ها و با افزایش میزان شل شدن پوست کم کم عمیق تر میشود تا جایی که پوست این ناحیه حالت شکسته شده و تا خوردگی پیدا میکند.

بوتاکس تا حدودی میتواند قدرت انقباض عضلانی این ناحیه را کمتر کند که میزان عمق فضای ایجاد شده به حداقل برسد اما بهتر است در کنار آن از روش های دیگری مثل تزریق ژل یا اراف هم کمک گرفته بشود تا بسته زیرین این ناحیه شروع به ترمیم لایه های آن بنماید.

 

بوتاکس خط خنده

بوتاکس خط خنده

قیمت تزریق بوتاکس خط خنده

هزینه تزریق بوتاکس خط خنده