بوتاکس پیشانی

در قسمت بالایی ناحیه صورت عضلانی قرار دارند که قسمت بدنه اصلی انها در ناحیه پیشانی است. حرکت این عضلات باعث بالا رفتن ابروها میشود منظور از بوتاکس پیشانی یعنی تزریق داخل عضلات که باعث غیر فعال شدن حرکت عضلات پیشانی میشود.

بوتاکس پیشانی

وقتی عضلات پیشانی منقبض میشوند خطوط چروک افقی در سراسر ناحیه پیشانی ایجاد میشود که گاهی این خطوط بصورت یکپارچه هستند و گاهی این خطوط بصورت منقطع هستند هر چه عضلات پیشانی قوی تر باشند خطوط افقی ناحیه پیشانی عمیق تر است.

پس بوتاکس پیشانی فقط میتواند روی خطوطی تاثیر بگذارد که بصورت داینامیک ایجاد شده است یعنی خطوط پیشانی که با حرکت عضله عمیق تر میشود و اگر بوسیله دو انگشت از هم فاصله داده بشود خطوط صاف میشود تزریق بوتاکس پیشانی بیش از 90% انواع مراجعات تزریق را شامل می شود.

بوتاکس پیشانی

قیمت تزریق بوتاکس پیشانی

تزریق بوتاکس پیشانی