تصویر: لیفت باسن
لیفت باسن

لیفت باسن

تصویر: لیفت ران
لیفت ران

لیفت ران

تصویر: بزرگ کردن باسن
بزرگ کردن باسن

بزرگ کردن باسن

تصویر: زخم پای دیابتی
زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی

تصویر: جراحی بینی
جراحی بینی

جراحی بینی

تصویر: لیفت ابرو
لیفت ابرو

لیفت ابرو

تصویر: لیفت پیشانی
لیفت پیشانی

لیفت پیشانی

تصویر: هزینه و قیمت لیزر موهای زائد کل بدن
هزینه و قیمت لیزر موهای زائد کل بدن

هزینه و قیمت لیزر موهای زائد کل بدن با ترکیب دستگاه فوق پیشرفته شامل الکساندرایت کوترا (الکس سرد )، لیزر فوتونا ،   در مورد قیمت های مربوط به لیزر کل بدن به چند مورد توجه بفرمایید . اول...

تصویر: مزوتراپی
مزوتراپی

مزوتراپی چیست؟ مزوتراپی یک روش جدید درمانی است که در آن دارو قسمتهای مختلف پوست تزریق میشود .در واقع برای انجام بعضی از کارهای درمانی نیاز است که داروهای مورد نظر خورده بشود و پس از طی مسیر هضم و...

تصویر: لیفت و سفت کردن پوست گردن
لیفت و سفت کردن پوست گردن

لیفت و سفت کردن پوست گردن پوست گردن افراد یکی از قابل ارتجاع ترین پوست های نواحی مختلف بدن است که در طول ایام زندگی بواسطه کشیدگی زیاد و در معرض قرار گرفتن با آسیب های محیطی دچار شلی...