از همه مهمتر3 روز و 7 روز بعد از خالبرداری است که فقط باید ازکرم ضد آفتاب غیر رنگی و ترمیم کننده استفاده شود.به هیچ وجه نباید روی خال ماده رنگدانه دار و انواع کرم پودر زده شود.تا 40 یا 50 روز باید رعایت شود.