روش خانگی برای پاک کردن تاتو وجود دارد؟

خیر چون ناحیه حساس است و خطرناک است و لایه پوست را می سوزاند.