دو روش بسیار مهم وجود دارد

1-لیزر کیو سوریج :که ریسک خطر وجود دارد.

2-لیزر آر اف:

استفاده می شود که آرام آرام لایه بالای تاتو برداشته می شود وماده تخلیه می شود.از زیز پوست که رشد می کندتاتو میاد بیرون و از بین می رود.