با روش آر اف سرجری انجام می شود،دستگاه شبیه حالت سوزن الکترونیکی است که از سطح خال، لایه لایه مثل پوست پیاز مانند بر می داریم تا به ان حدی که می خواهیم برسیم.