تعداد جلسات درمانی مزوتراپی

تعداد جلسات درمانی مورد نیاز و فواصل بین آنها بسته به نوع بیماری و وخامت آن متفاوت بوده و ممکن است بین ۴ الی ۱۰ جلسه و یا حتی بیشتر نیز لازم باشد که تصمیم­ گیری در این مورد بر عهده پزشک معالج می­باشد. همانند بقیه روش­های درمانی دیگر جهت حصول نتیجه کامل می­بایست دوره درمان کامل گردد اما معمولاً اکثر بیماران پس از جلسات سوم یا چهارم می­توانند پیشرفت درمانی را حس نمایند.