پی آر پی و رویش مجدد موهای سر

  PRPیک درمان انقلابی در رویش مجدد موی سر می باشد. این روش بخصوص در افرادی که تمایل به روشهای جراحی پیوند مو ندارند،‌ جایگزین بسیار مناسبی می باشد. این روش حتی در افرادی که از جراحی پیوند مو استفاده کرده اند کمک شایانی می نماید تا رویش طبیعی تر و پر پشت تری را تجربه نمایند. با انجام  ،PRPفولیکولهای مو تحریک شده و رویش مجدد مو اتفاق می افتد. مزیت این روش، عدم وجود اسکار جراحی، خونریزی و عدم نیاز به کوتاه کردن مو می باشد.
 
تعداد جلسات درمانی مورد نیاز : 
درمان به روش پی آر پی به فواصل هر 4 الی 6 ماه تا حصول نتیجه دلخواه انجام می پذیرد.